Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Rosničanda > Zpravodaj

Zpravodaj

Září 2019

Slovo úvodem

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku. Již osmnáctým rokem budete o dění v mateřské škole informováni v měsíčním zpravodaji mateřinky, ve kterém se dozvíte, co budeme s dětmi dělat, kam pojedeme, jaká akce v mateřské škole proběhne. Dále se dočtete, kdy se bude vybírat stravné a úplata za pobyt dítěte v mateřské škole. Děti do mateřské školy potřebují : Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

1/Výpočet úplaty pro školní rok 2019/2020

Výše základní částky byla stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Tato částka se stanoví pro období od 1. září do 31.srpna následujícího kalendářního roku. Dále je postup stanoven dle Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole/v sekci ke stažení/, Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

2/ Příjem a vyzvedávání dětí

Příjem dětí – děti se budou střídavě scházet v malé třídě /po schodech vpravo-sudý týden, ve velké třídě/po schodech vlevo-lichý týden /. V 6,45 hodin si děti s kmenovou p. učitelkou přejdou do své třídy. Vyzvedávání dětí – děti, které budou chodit po obědě si vyzvedávejte do 12,15 hodin. Odpolední svačina je vydávána od 14,00 hodin –14,30 hodin, poté si můžete dítě vyzvednout.

více informací

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 52 dětí. Obě třídy jsou věkově smíšené. Ředitelkou školy je p.Vladislava Dubánková, která bude pracovat v I. třídě s p.uč.Evou Kaufmanovou a školní asistentkou p.uč. Boženou Samkovou. Ve II.třídě je p.uč.Ivana Síbrová a p.uč.Ivana Joštová. Vedoucí školní jídelny je p. Iva Pulpánová, kuchařkou p. Klára Michaličková a místo školnice zastává p.Lucie Mošková. Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Výchovně-vzdělávací práce

podle školního vzdělávacího programu Ručičky si spolu hrají s cíli jsem tvůj kamarád/prosociální chování/, mám hbitý jazýček/jazyk, řeč/, líbí se mi svět barev/estetika, kreativita/ na měsíc září : I. integrovaný blok – PODZIM, podtémata jsou zpracována a umístěna na nástěnkách v šatnách obou tříd a jsou následující :

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Akce na měsíc září

Předpokládané akce mateřské školy :

  • ve čtvrtek 12.9., pohádka : Popelka
více informací

Platby

Stravné a úplata budou vybírány vždy v hotovosti u vedoucí školní jídelny, vstup ředitelnou, a to ve středu 11. září 2019/ od 6,30–16,30 hodin/, platí se zálohově, za celodenní pobyt 700,– Kč, polodenně 540,–Kč. Upozorňuji, že v září zaplatíte dvojnásobné stravné/i s ú­platou celkově 1 890,–Kč/.

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Důležitá informace od p.hospodářky ŠJ

Od 1.9.2014 hospodářka školní jídelny označuje vydaný pokrm alergenní složkou, a to dle směrnice EU 1169/2011 a vždy u jednotlivých jídel na jídelním lístku. Vedle jídelního lístku visí seznam alergenů/na webu v sekci jídelníček/. Odhlášky dětí přijímáme nejdéle do 8,00 hodin příslušného dne, lze poslat i textovou zprávu, telefony : pevná linka 466 643 605, mobil 774 417 098/.

více informací

Sběr plastových lahví

I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru plastových lahví a víček. Plastové lahve dávejte prosím pod letní jídelnu. Děkujeme.

více informací

3/ Informace pro rodiče dětí,

pro které je předškolní docházka povinná/týká se dětí, které dosáhly k 1.9.2019 věku 5 let a starší : Omlouvání nepřítomnosti dítěte plnícího povinnou předškolní docházku

  • pro celý text klikněte na nadpis
více informací

Poznámka:

Součástí zpravodaje je v příloze č.1 k zaškrtnutí nadstandardní nabídka mateřské školy.

Prosíme o její vyplnění a následné předání p.učitelkám na jednotlivých třídách, nejpozději do 15. září.

Ke stažení a vytištění zde.

více informací

Rosničanda > Zpravodaj
Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu