Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Rosničanda > Zpravodaj

Zpravodaj

Září 2023

Slovo úvodem

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku. O dění v mateřské škole budete i nadále informováni v měsíčním zpravodaji mateřinky, ve kterém se dozvíte, co budeme s dětmi dělat, kam pojedeme, jaká akce v mateřské škole proběhne. Dále se dočtete, kdy se bude vybírat stravné a úplata za pobyt dítěte v mateřské škole.

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

1/Základní informace o mateřské škole

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

5/Obracejte se na nás v případě jakýchkoliv dotazů

Konzultační hodiny ředitelky mateřské školy:

ranní služba/sudé týdny/ : 7,00– 8,30 11,30–13,00,

odpolední služba/liché týdny/ : 11,30–15,00,

popř. je možné domluvit si den a hodinu mimo výše uvedené.

více informací

Poznámka

Součástí zpravodaje je v příloze č. 1 k zaškrtnutí nadstandardní nabídka mateřské školy. Vytištěný zpravodaj, včetně této přílohy, obdržíte od p. učitelek na jednotlivých třídách. Prosíme o její vyplnění a následné předání p. učitelkám na jednotlivých třídách, nejpozději do 15. září.

více informací

Rosničanda > Zpravodaj
Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu