Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Rosničanda > Zpravodaj

Zpravodaj

Červen 2019

Končí další školní rok

a děti už se těší na prázdniny.

více informací

Naše poděkování

patří rodičům za drobnosti pro děti do školy v přírodě, rodičům Káji Šimonky za výtvarné potřeby pro děti z malé třídy.

více informací

Sběr plastových lahví

Děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do sběru plastových lahví. Jejich poslední svoz byl ve čtvrtek 30.5.2019. V sou­časné době čekáme na závěrečné vyhodnocení této sběrové akce.

více informací

Výchovně vzdělávací práce

IV. integrovaný blok – Léto

Téma : Sluníčková promenáda

Podtéma : Ruce cestují

více informací

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

Pondělí 3.6.v rámci dětského dne: 9,00 hodin : Školička kouzel,

15,00 hodin : Velká interaktivní bubenická show určená pro rodiče a děti,

Opět bude částečně dotovaná zmrzka pro děti.

více informací

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

Středa 5.6. v 15,30 ho­din: Pasování předškoláků pardubickými Zubry/uskupení historického šermu/ Program : vystoupení Zubrů, ukázka historické zbrojnice. Určeno pro všechny děti z mateřské školy.

více informací

Platby

Stravné se bude vybírat až v září 2019.

Přeplatky na stravném se budou vracet v pátek 28.června od 12–16,30 hodin. Ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Úplata na červen/432,–Kč/ a za prázdninové měsíce/274,–Kč/, včetně poplatku za kulturní akce se bude vybírat ve středu 19.6.2019.

více informací

Vážení rodiče,

přejeme dětem hezké prázdniny a Vám příjemné prožití dovolené.

Pracovnice MŠ Rosice nad Labem

více informací

Rosničanda > Zpravodaj
Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu