Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Rosničanda > Zpravodaj

Zpravodaj

Září 2018

Slovo úvodem

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás i Vaše děti přivítaly na začátku nového školního roku. Již sedmnáctým rokem budete o dění v mateřské škole informováni v měsíčním zpravodaji mateřinky, ve kterém se dozvíte, co budeme s dětmi dělat, kam pojedeme, jaká akce v mateřské škole proběhne.

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Výpočet úplaty pro školní rok 2018/19

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Příjem a vyzvedávání dětí

Příjem dětí – děti se budou střídavě scházet v malé třídě /po schodech vpravo-sudý týden, ve velké třídě/po schodech vlevo-lichý týden /. V 6,45 hodin si děti s kmenovou p. učitelkou přejdou do své třídy. Vyzvedávání dětí – děti, které budou chodit po obědě si vyzvedávejte do 12,15 hodin. Odpolední svačina je vydávána od 14,00 hodin –14,30 hodin, poté si můžete dítě vyzvednout.

více informací

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 52 dětí. Obě třídy jsou věkově smíšené. Ředitelkou školy je p. Vladislava Dubánková, která bude pracovat v I. třídě s p.uč.Evou Kaufmanovou. Ve II. třídě bude p.uč.Ivana Síbrová a p.uč.Ivana Joštová. Vedoucí školní jídelny je p. Iva Pulpánová, kuchařkou p. Klára Michaličková a místo školnice zastává p.Lucie Mošková. Priorita mateřské školy: estetické a sportovně pohybové aktivity.

více informací

Výchovně-vzdělávací práce na měsíc září

podle školního vzdělávacího programu Ručičky si spolu hrají s cíli jsem tvůj kamarád/prosociální chování/, mám hbitý jazýček/jazyk, řeč/, líbí se mi svět barev/estetika, kreativita/:

I. integrovaný blok – PODZIM, podtémata jsou zpracována a umístěna na nástěnkách v šatnách obou tříd a jsou následující : **

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Předpokládané akce mateřské školy

  • úterý 18.9. v 10,00 ho­din, pohádka v MŠ: Budulínek Mandelinka
více informací

Platby

Stravné a úplata budou vybírány vždy v hotovosti u vedoucí školní jídelny, vstup ředitelnou, a to ve středu 12. září 2018 od 6,30–16,30 hodin/, platí se zálohově, za celodenní pobyt 640,– Kč, polodenně 500,–Kč. Upozorňuji, že v září zaplatíte dvojnásobné stravné/i s ú­platou celkově 1712,–Kč/.

Pro celý text klikněte na nadpis…

více informací

Důležitá informace od p.hospodářky ŠJ

Od 1.9.2014 hospodářka školní jídelny označuje vydaný pokrm alergenní složkou, a to dle směrnice EU 1169/2011 a vždy u jednotlivých jídel na jídelním lístku. Vedle jídelního lístku visí seznam alergenů /na webu v sekci jídelníček/.

více informací

Odhlášky dětí

přijímáme nejdéle do 8,00 hodin příslušného dne, lze poslat i textovou zprávu, telefony : pevná linka 466 643 605, mobil 774 417 098/.

více informací

I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru plastových lahví a víček

Plastové lahve dávejte prosím pod letní jídelnu. Děkujeme.

více informací

Poznámka

Součástí zpravodaje je v příloze č. 1 k zaškrtnutí nadstandardní nabídka mateřské školy. Prosíme o její vyplnění a následné předání p. učitelkám na jednotlivých třídách, nejpozději do 15. září. více informací

Rosničanda > Zpravodaj
Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu