Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Rosničanda > O nás

O nás

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, zřízena na základě usnesení zastupitelstva města Pardubic, č. 735 Z/2005 ze dne 13. 12. 2005, ke dni 1. 1. 2003 se sídlem v ulici Prokopa Holého 160, 533 51 Pardubice, vykonávající činnost mateřské školy a školní jídelny s identifikačním číslem organizace: 75018063. Do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána 26. 3. 1996. Zapsána do obchodního rejstříku 14. 7. 2003. IZO školy je 600 095 754.

Předmětem činnosti je všestranná péče o děti ve věku zpravidla 3 – 6 let, specifické formy výchovného působení, školní jídelna s kuchyní pro stravování dětí a zaměstnanců.

Název zřizovatele mateřské školy: Statutární město Pardubice se sídlem na Perštýnském n. 1, 530 21 Pardubice, s identifikačním číslem organizace: 00274046.

Budova mateřské školy je přízemní s veškerým zázemím potřebným k jejímu provozu. Svému účelu slouží od roku 1954. Funguje jako dvoutřídní předškolní zařízení s celodenním provozem a kapacitou pro 52 dětí. V roce 2008 bylo provedeno kompletní zateplení budovy, včetně překladu střechy a jejího nátěru, výměny oken a nátěru fasády. V témže roce byl navrácen prostor, který měl v pronájmu Obecní úřad v Rosicích nad Labem a je využíván jako druhá ložnice pro děti z I. oddělení. Část ložnice je oddělena sádrokartonovou příčkou, čímž vznikl prostor pro vybudování zázemí pro infrasaunu. Každá třída má dvě herny, rozčleněné na řadu koutků, sociální zařízení, šatnu a kabinet pro pedagogy. Ve druhé třídě jsou dvě ložnice se stabilními lehátky. Součástí právního subjektu je školní jídelna s kapacitou pro 60 strávníků. Její členění je na kuchyň s výdejnou a jídelnu. V roce 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce školní kuchyně a suterénu. V suterénu školky je hrubá přípravna zeleniny, prádelna se sušárnou, kotelna, sklad a sklep. V letních měsících je využívána krytá venkovní tzv. letní jídelna. Část školní zahrady byla pronajata obecnímu úřadu, který ji využíval jako dětské hřiště, v roce 2012 nám byla tato část vrácena k původnímu užívání, tj. pro pohybové aktivity dětí. V zadním traktu budovy je ohniště určené k opékání buřtů a kopec, který je převážně využíván v zimních měsících. Mateřská škola je chráněna zabezpečovacím systémem.

Pedagogické pracovnice

Dubánková Vladislava, Mgr., ředitelka MŠ

odbornost: UP PdF Olomouc: pedagogika-správní činnost,SPGŠ Litomyšl: předškolní výchova, vychovatelství

Ropová Veronika, DiS., učitelka

odbornost: VOŠ a SPGŠ Litomyšl: speciální pedagogika

Víšková Alena, učitelka

odbornost: SPGŠ Litomyšl: učitelství pro MŠ

Samková Božena, učitelka

odbornost: Gymnázium Liberec, Pedagogická škola Litoměřice: učitelství pro MŠ

Joštová Ivana, učitelka

odbornost: SPGŠ Litomyšl: učitelství pro MŠ

Provozní pracovnice

Mošková Lucie

vedoucí školní jídelny, školní asistent, SPŠPT Pardubice

Michaličková Klára

kuchařka, vyučena v oboru

Kotíková Radka

školnice, SOU Pardubice

Rosničanda > O nás
Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu