Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Rosničanda > O nás

O nás

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, zřízena na základě usnesení zastupitelstva města Pardubic, č. 735 Z/2005 ze dne 13. 12. 2005, ke dni 1. 1. 2003 se sídlem v ulici Prokopa Holého 160, 533 51 Pardubice, vykonávající činnost mateřské školy a školní jídelny s identifikačním číslem organizace: 75018063. Do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána 26. 3. 1996. Zapsána do obchodního rejstříku 14. 7. 2003. IZO školy je 600 095 754.

Předmětem činnosti je všestranná péče o děti ve věku zpravidla 3 – 6 let, specifické formy výchovného působení, školní jídelna s kuchyní pro stravování dětí a zaměstnanců.

Název zřizovatele mateřské školy: Statutární město Pardubice se sídlem na Perštýnském n. 1, 530 21 Pardubice, s identifikačním číslem organizace: 00274046.

Budova mateřské školy je přízemní s veškerým zázemím potřebným k jejímu provozu. Svému účelu slouží od roku 1954. Funguje jako dvoutřídní předškolní zařízení s celodenním provozem a kapacitou pro 52 dětí. V roce 2008 bylo provedeno kompletní zateplení budovy, včetně překladu střechy a jejího nátěru, výměny oken a nátěru fasády. V témže roce byl navrácen prostor, který měl v pronájmu Obecní úřad v Rosicích nad Labem a je využíván jako druhá ložnice pro děti z I. oddělení. Část ložnice je oddělena sádrokartonovou příčkou, čímž vznikl prostor pro vybudování zázemí pro infrasaunu. Každá třída má dvě herny, rozčleněné na řadu koutků, sociální zařízení, šatnu a kabinet pro pedagogy. Ve druhé třídě jsou dvě ložnice se stabilními lehátky. Součástí právního subjektu je školní jídelna s kapacitou pro 120 strávníků. Její členění je na kuchyň s výdejnou a jídelnu. V roce 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce školní kuchyně a suterénu. V suterénu školky je hrubá přípravna zeleniny, prádelna se sušárnou, kotelna, sklad a sklep. V letních měsících je využívána krytá venkovní tzv. letní jídelna. Část školní zahrady byla pronajata obecnímu úřadu, který ji využíval jako dětské hřiště, v roce 2012 nám byla tato část vrácena k původnímu užívání, tj. pro pohybové aktivity dětí. V zadním traktu budovy je ohniště určené k opékání buřtů a kopec, který je převážně využíván v zimních měsících. Mateřská škola je chráněna zabezpečovacím systémem.

Pedagogické pracovnice

Dubánková Vladislava, Mgr., ředitelka MŠ

odbornost: UP PdF Olomouc: pedagogika-správní činnost,SPGŠ Litomyšl: předškolní výchova, vychovatelství

Síbrová Ivana, učitelka

odbornost: SPGŠ Litomyšl: učitelství pro MŠ

Kaufmanová Eva, učitelka

odbornost: SPGŠ Litomyšl: učitelství pro MŠ

Samková Božena, učitelka

odbornost: Gymnázium Liberec, Pedagogická škola Litoměřice: učitelství pro MŠ

Joštová Ivana, učitelka

odbornost: SPGŠ Litomyšl: učitelství pro MŠ

Provozní pracovnice

Pulpánová Iva

vedoucí školní jídelny, SEŠ Pardubice

Michaličková Klára

kuchařka

Mošková Lucie

školnice a pracovnice ŠJ MŠ, SPŠPT Pardubice

Rosničanda > O nás
Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu