Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

4/Informace pro rodiče dětí, pro které je předškolní docházka povinná/týká se dětí, které dosáhly k 1.9.2023 věku 5 let a děti starší:

Zpravodaj žlutá:

Autor: rosnicanda24.08.2023 15:22:46

Omlouvání nepřítomnosti dítěte plnícího povinnou předškolní docházku

-   povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v

pracovních dnech, povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,

které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního

roku v základních školách,

 

-   povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin

ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání,

a to od 8,00 do 12,00 hodin,

-        nepřítomnost dítěte může omluvit pouze zákonný zástupce dítěte – osobně nebo telefonicky na čísle 774 417 098, 466 643 605 s uskutečněním zápisu do omluvného listu v den nástupu dítěte,

-        omluvit dítě je nutné vždy !

-        ředitelka může požadovat doložení důvodů nepřítomnosti, zákonný zástupce je povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (př. potvrzení od ošetřujícího lékaře),

 

-        v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy (ta ověřuje věrohodnost),

 

-        neomluvenou absenci dítěte do 3 dnů řeší třídní učitelka pohovorem, do 5 dnů řeší ředitelka pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván, při pokračující absenci ředitelka zašle oznámení o nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). Z pohovoru je vždy udělán zápis a podepsán všemi zúčastněnými.

Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu