Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Kroužky, kurzy a relaxační aktivity

Zpravodaj modrá:

Autor: rosnicanda25.09.2020 20:05:41

Kroužky, kurzy a relaxační aktivity, které se uskuteční v letošním školním roce :

 

1/ Anglický jazyk : září-květen/32 hodin, každý čtvrtek od 14,00-14,45 hodin, děti potřebují notýsek a pastelky. Platba na účet, viz. přihláška, kterou vám p.uč.předaly.

 

2/ Keramika : říjen-květen, pondělí od 14,00-15,00 hodin, termíny : začínáme 5.10., dále pak 19.10.,2.11.,16.11.,30.11.,14.12.,4.1.,18.1.,1.2.,22.2.,8.3.,22.3.,12.4.,26.4.,10.5.

Platba 1200,-Kč na účet : 228809703/0600, do poznámky uveďte jméno dítěte a mateřskou školu. Děti potřebují zástěru nebo staré tričko.

 

3/ Pohybová výchova : pro děti s voucherem/9 lekcí/, o přesném termínu zahájení budete včas informováni.

 

4/ Plavecký výcvik/únor 2021 pro přihlášené děti z obou tříd.

 

5/ Saunování/10 lekcí-jarní měsíce, pokud tomu epidemiologická situace dovolí

 

6/ Hbitý jazýček s p.uč.Joštovou I. - pro přihlášené děti na základě logopedické diagnostiky provedené Mgr.Vanýskovou.

Práce kroužku bude formou skupinových logopedických chvilek, které zahrnují sluchové hry,dechová cvičení,gymnastiku mluvidel,průpravná cvičení k artikulaci,rytmizaci slov a říkadel,melodizaci, prstová cvičení a logopedické hry.

 

Přihlášené děti ze II.třídy,1x za 14 dní v úterý, začínáme 13.10. v 9,00 hodin.      

Přihlášené děti z I.třídy,1x za14 dní ve středu, začínáme 14.10. v 9,00 hodin.

Děti dostanou od p.učitelky podepsaný notýsek s průběžně nalepovanými básničkami k procvičování.

 

Další nabízené aktivity, včetně školy v přírodě se neuskuteční z důvodu malého počtu přihlášených dětí.

Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu