Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

Po celý školní rok sbíráme plastové lahve. Děkujeme.

3/Výpočet úplaty pro školní rok 2023/2024

Zpravodaj modrá:

Autor: rosnicanda24.08.2023 15:23:51

Výše základní částky byla stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Tato částka se stanoví pro období od 1. září do 31.srpna následujícího kalendářního roku. Dále je postup stanoven dle Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole/v sekci ke stažení/, kterou vydala ředitelka mateřské školy v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

V období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 bude vybírána částka ve výši 570,- Kč.

Na prázdninové měsíce se úplata poměrně snižuje.

 

Podle novelizovaného ustanovení § 123 školského zákona se vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně dětem, které k 1.9. dosáhly věku 5 let a dětem s odkladem školní docházky.

Osvobozen od úplaty je rodič, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi, rodič nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.  Aby mohlo dojít ke snížení  nebo osvobození od platby úplaty,  musí být tato skutečnost doložena ředitelce mateřské školy.

 

PLACENÍ STRAVNÉHO A ÚPLATY  :

a) hotově u vedoucí stravování/ŠJ/

b) bezhotovostně na účet naší MŠ

 

Pro rodiče nově nastupujících dětí : v případě placení na účet MŠ zadáte první příkaz v srpnu na září 2023, VS=jméno dítěte do zprávy, v září při předání přihlášky ke stravování vedoucí ŠJ, obdržíte od ní unikátní VS, který zůstává dítěti po celou dobu jeho docházky do školky.

Poslední platba je v květnu 2024 na červen, poté příkaz zrušíte.

Termín nastavení platby : nejpozději do 18. dne v měsíci.

Vyúčtování stravného je k 31.12.2023, a k  30.6.2024.

 

Podklady pro platbu na účet:

číslo účtu MŠ: 162 902 891/0600

variabilní symbol: srpen = jméno dítěte do zprávy/týká se nových dětí, ostatní použijí již přidělený unikátní kód :

l. Kč 1000,- + 570,- = 1570,- Kč/stravné + úplata/ děti narozené 1.září 2018 a později

2. pro 6leté děti/ děti, které do 31.8.2024 dovrší 6 let – pouze stravné 1000,-Kč,

3. pro 7leté děti – pouze stravné 1020,- Kč.

 

Prázdniny (červenec – srpen) se budou hradit jenom v hotovosti, výše částky za úplatu bude

včas oznámena/záleží na počtu otevřených dnů o prázdninách/.

Stravné za prázdniny budete platit zpětně = až v září, podle skutečně odchozených dnů dítěte.

 

Platba za  kulturní akce: vždy v hotovosti u vedoucí stravování.

Odhlášky dětí přijímáme nejdéle do 8,00 hodin příslušného dne, lze poslat i textovou zprávu, telefony : mobil 774 417 098, pevná linka 466 643 605

Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu