Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

1/Výpočet úplaty pro školní rok 2019/2020

Zpravodaj modrá:

Autor: rosnicanda14.08.2019 20:31:04

Výše základní částky byla stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Tato částka se stanoví pro období od 1. září do 31.srpna následujícího kalendářního roku. Dále je postup stanoven dle Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole/v sekci ke stažení/, kterou vydala ředitelka mateřské školy v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších zákonů.

V období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 bude vybírána částka ve výši 490,- Kč.

Na prázdninové měsíce se úplata poměrně snižuje.

 

Podle novelizovaného ustanovení § 123 školského zákona se vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně dětem, které k 1.9. dosáhly věku 5 let a dětem s odkladem školní docházky.

 

Osvobozen od úplaty je rodič, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi, rodič nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Aby mohlo dojít ke snížení nebo osvobození od platby úplaty, musí být tato skutečnost doložena ředitelce mateřské školy.

Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu