Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Pokyny pro rodiče dětí: prázdninový provoz od 27.7.-30.8.2020

okrová:

Autor: rosnicanda19.07.2020 09:29:00

Prázdninový manuál na základě doporučení zřizovatele mateřské školy:

1/ Standardní provozní doba mateřské školy : od 6,30-16,30 hodin,
způsob stravování : běžný

2/ Rodiče dětí, jejichž dítě po znovuotevření mateřské školy, tj. v době od 25.5.-30.6.2020 nechodilo do mateřské školy, předloží podepsané čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu.
Týká se i dětí přihlášených k prázdninovému provozu do naší mateřské školy.
K vytištění zde.

3/ Rodičům je umožněn vstup do šaten, a to pouze s nasazenou rouškou, po předání dítěte nebo jeho převzetí, bez prodlení opouští prostory mateřské školy.

4/ Dítě bude přijímáno pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění/tj.
akutní infekce dýchacích cest,zvýšená tělesná teplota,kašel,ztráta chuti a čichu,jiný příznak/.
Výjimku tvoří děti s alergickou nebo chronickou rýmou, a to na základě předložení potvrzení od lékaře.

5/ Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Pokud bude dítě vykazovat příznaky respiračního onemocnění v průběhu dne, budou bez
prodlení kontaktováni zákonní zástupci. Po návratu dítěte do mateřské školy je třeba potvrzení pediatra o tom, že dítě může do kolektivu.

6/ Tzv.“čisté“ roušky nemusíte dětem dávat, máme jich v dostatečném množství, u každého dítěte v podepsaném sáčku. Týká se i dětí z jiných mateřských škol, které k nám budou v době prázdninového provozu docházet.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a zodpovědné chování vůči ostatním, dětem, rodičům a personálu MŠ.

vloženo: 17.7.2020

Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu